Prawdziwa egzekucja przepisów

Według danych Najwyższej Izby Kontroli aż 60% mandatów drogowych w Polsce jest niewyegzekwowanych. Jak również podają badania ITS dla Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, piesi nie czują się bezpiecznie na pasach.

78% z nich deklaruje, że powinno się położyć większy nacisk na egzekwowanie przepisu „Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących.” Postępowania oparte o archaiczny dziś PRL-owski Kodeks wykroczeń z 1971 r. są długotrwałe, kosztowne a przede wszystkim nieskuteczne.

Dlatego domagamy się skutecznej egzekucji obowiązujących przepisów poprzez egzekucję mandatów za wykroczenia drogowe w uproszczonym postępowaniu administracyjnym oraz zwiększenie liczby fotoradarów do 2000 oraz 400 odcinków z automatycznym pomiarem prędkości w całej Polsce.