Przejdź do treści

Skuteczna egzekucja przepisów

Według danych Najwyższej Izby Kontroli aż 60% mandatów drogowych w Polsce jest niewyegzekwowanych. Jak również podają badania ITS dla Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, piesi nie czują się bezpiecznie na pasach.

78% z nich deklaruje, że powinno się położyć większy nacisk na egzekwowanie przepisu „Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących.

Postępowania oparte o archaiczny dziś PRL-owski Kodeks wykroczeń z 1971 r. są długotrwałe, kosztowne a przede wszystkim nieskuteczne. Należy to pilnie zmienić!

Dlatego domagamy się skutecznej egzekucji obowiązujących przepisów poprzez egzekucję mandatów za wykroczenia drogowe w uproszczonym postępowaniu administracyjnym oraz zwiększenie liczby fotoradarów do 2500 oraz 500 odcinków z automatycznym pomiarem prędkości w całej Polsce.

Chcemy by istniejące bramownice oraz aparatura pomiarowa systemu Viatoll zainstalowana na drogach krajowych, trasach szybkiego ruchu oraz autostradach zarządzanych przez GDDKiA została ponownie wykorzystana do odcinkowego pomiaru prędkości.

Pieniądze z mandatów drogowych powinny być przeznaczone do finansowania ratownictwa medycznego, wydziałów ruchu drogowego Policji oraz instytucji wiodącej BRD.