Przejdź do treści

Waloryzacja mandatów

Taryfikator mandatów drogowych nie wzrósł od ponad 25 lat. Kiedy ustanawiano nadal obowiązujący taryfikator, średnie wynagrodzenie wynosiło ok. 1100 zł a Prezydentem RP był Aleksander Kwaśniewski.

Z badania przeprowadzonego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że aż 82% Polaków popiera wprowadzenie surowszych kar za przekraczanie prędkości. To dowód, że Polki i Polacy od dawna mają dość piractwa drogowego.

Dla bezpieczeństwa obywateli należy również powiązać stawki obowiązkowego ubezpieczenia OC z liczbą punktów karnych oraz popełnionych wykroczeń drogowych.

Tak samo jak opłaty za parkowanie taryfikator mandatów drogowych powinien być powiązany z waloryzowaną co roku płacą minimalną.

29 października 2021 r. głosami 390 posłanek i posłów Sejm RP przyjął Ustawę waloryzującą stawki mandatów za wykroczenia drogowe od 1 stycznia 2022.