Przejdź do treści

Pierwszeństwo dla pieszych

57% zdarzeń z udziałem pieszych ma miejsce na przejściu dla pieszych, a 90% takich zdarzeń powodują kierujący pojazdami.

W ostatnich 5 latach aż połowa zdarzeń śmiertelnych z udziałem pieszych miała miejsce na przejściu dla pieszych. Co 5 potrącenie pieszego ma miejsce na przejściu z sygnalizacją świetlną!

Bezpieczeństwo i ludzkie życie są najważniejsze, dlatego należy na wzór innych państw europejskich jak najszybciej wprowadzić do polskiego prawa pierwszeństwo dla pieszych wchodzących na pasy.

Pierwszeństwo dla pieszych wchodzących na przejście ma zostać wdrożene 1.06.2021 r. – postulat zrealizowany