Przejdź do treści

Raport NIK o kontrolach prędkości

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła szokujące wyniki kontroli systemu automatycznego pomiaru prędkości na polskich drogach stwierdzając, że de facto system ten nie istnieje: „Kontrola NIK wykazała jednoznacznie, że taki system dotychczas nie istnieje i nie będzie istniał bez gruntownych zmian organizacyjnych i prawnych w tym zakresie”.