Pierwszeństwo dla pieszych

57% zdarzeń z udziałem pieszych ma miejsce na przejściu dla pieszych, a 90% takich zdarzeń powodują kierujący pojazdami.

W ostatnich 5 latach aż połowa zdarzeń śmiertelnych z udziałem pieszych miała miejsce na przejściu dla pieszych. Co 5 potrącenie pieszego ma miejsce na przejściu z sygnalizacją świetlną!

Bezpieczeństwo i ludzkie życie są najważniejsze, dlatego należy na wzór innych państw europejskich jak najszybciej wprowadzić do polskiego prawa pierwszeństwo dla pieszych wchodzących na pasy.