Wzrost mandatów

Taryfikator mandatów drogowych nie wzrósł od ponad 22 lat. Kiedy ustanawiano nadal obowiązujący taryfikator, średnie wynagrodzenie wynosiło ok. 1100 zł a Prezydentem RP był Aleksander Kwaśniewski.

Dla bezpieczeństwa obywateli należy również powiązać stawki obowiązkowego ubezpieczenia OC z liczbą punktów karnych oraz popełnionych wykroczeń drogowych.

Tak samo jak opłaty za parkowanie taryfikator mandatów drogowych powinien być powiązany z waloryzowaną co roku płacą minimalną.